1.1 – Inleiding + Dialoog

1.1 – Inleiding + Dialoog

Beluister de audioles:

Downloads

Download Audio
Download Slides
Download Vocabulairelijst


Wat je in deze les leert:

  • In de eerste les krijg je het dialoog te horen die je na deze les volledig zal begrijpen.
  • Carlijn-seonsaengnim neemt het dialoog volledig met je door, vertelt je wat de zinnen betekenen en wanneer je deze gebruikt in Korea.
  • Dit is jouw eerste aanraking met de Koreaanse uitspraak. Let goed op!
  • Je leert jouw eerste 11 Koreaanse woorden.
  • Tip: bekijk deze les en beluister later de audioles. Let tijdens de audioles goed op de uitspraak.
  • Tip: bekijk de slides om notities te maken in je Kimchi Study Kit.

Tijdcodes:

  • 00:00 Inleiding
  • 00:35 Dialoog
  • 01:28 Vocabulair & Uitspraak
  • 04:07 Dialoog ontleden